Hodnotí Štátny zdravotný ústav

Zaujímate sa o vedu? Tu sú podrobnosti o dvojito zaslepenej kontrolovanej štúdii vodíkovej vody
vykonanej Národným inštitútom zdravia.